Trainer Name

Guang

Skill Area

Education, Skills Development or Languages

Reviews

0 (0 Rating)

Course Requirements

Proficient in Mandarin

Course Description

The Three Hundred Tang Poems is an anthology of poems from the Chinese Tang Dynasty (618 – 907) compiled by Sun Zhu (1722-1778) around 1763. Appreciate the eloquence, elegance and intricancies of these beautiful treasures left behind by the poets by enrolling into this course.

Course Outcomes

At the end of this course, you will develop a better appreciation of the culture, meanings and wisdom of the Tang Poems.

Course Curriculum

1 Bei Jing Jie Shao Yu Ji Ben Shi Yi


2 Ren Xing Duo Yang Hua De Xin Ren Shi


3 Xiao Shuo Hua De Ge Xing Ti


4 Ji Shi Yu Xiao Shuo Bi Ran De Xie Hou


5 You Yan Quan Liu Shui Xia Tan De Xian Xing Zhe


6 You Yan Quan Liu Shui Xia Tan De He Li Xiu Ding


7 Pi Pa Nu De Cheng Chang Yu Tian Fu


8 Tong Lei Zhong De Yi Shu


9 Pi Pa Nu De Xing Ge Te Zhi


10 Bai Ju Yi De Que Han


11 Tong Shi Tian Ya Lun Luo Ren De Deng Tong Yi Yi


12 Tou She Xin Li De Fa Dong


13 Shi Yu Xu De Fen Lie


14 Feng Yu Shi Tan Hua Xian De Feng Gu


Learner Feedback

Appreciating Tang Poems Part 5

0

Course Rating
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

No Review found

Log In or Sign Up as learner to post a review

Shopping Cart

Loading...