0
Content Provider

EQUICK LEARN SDN. BHD.

Trainer Name

eQuick Learn

Skill Area

Safety and Health

Reviews

4.9 (76 Rating)

Course Requirements

Kursus penyegaran penting untuk semua penunggang penghantaran dan penunggang motosikal di Malaysia.

Course Description

Module in dibuat khas untuk para penunggang penghantaran barangan dan makanan di Malaysia. Ia membincangkan garis panduan berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi penunggang-penunggang motosikal di jalan raya. 

Isi kandungan:

  • Bahagian Satu: Tingkah Laku Menunggang Motosikal
  • Bahagian Dua: Peraturan dan Isyarat Lalu Lintas
  • Bahagian Tiga: Hazard Keselamatan di Jalan Raya

Course Outcomes

Di akhir modul ini, anda akan dapat:

  • mengenali tingkah laku berisiko ketika menunggang motosikal yang boleh menyebabkan kemalangan
  • mengukuhkan pengetahuan anda tentang peraturan dan isyarat lalu lintas, dan 
  • mengenal pasti hazard keselamatan yang biasa wujud di jalan raya

Course Curriculum

1 Kesedaran Keselamatan Jalan Raya untuk Penunggang Penghantaran
1 Hour

Modul ini dibuat khusus untuk para penunggang penghantaran barangan dan makanan di Malaysia. Ia membincangkan garis panduan berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi penunggang-penunggang motosikal di jalan raya. Modul ini terbahagi kepada tiga bab iaitu, tingkah laku menunggang motosikal yang berisiko, peraturan dan isyarat lalu lintas serta hazard keselamatan di jalan raya.


Learner Feedback

Kesedaran Keselamatan Jalan Raya (Interactive)

0

Course Rating
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

No Review found

Log In or Sign Up as learner to post a review

Shopping Cart

Loading...