0
Content Provider

STRATEGIC HRM SOLUTIONS

Trainer Name

Iskandar bin Aminuddin

Skill Area

Education, Skills Development or Languages

Reviews

0 (0 Rating)

Preview this course

Course Requirements

Kursus ini memerlukan keperluan berikut:

  • Pengetahuan MS Word pada tahap asas dan pertengahan
  • Aplikasi MS Word sekurang-kurangnya versi 2016 ke atas.

Course Description

Kebanyakan dari pengguna aplikasi Mikrosoft Word menggunakannya untuk menghasilkan bahan cetakan seperti poster dan kad jemputan dan termasuklah tugasan menghasilkan laporan. Namun begitu, laporan yang dihasilkan juga kadang kala gagal mencapai objektifnya kerana faktor-faktor berikut:


1) laporan tidak mempunyai isi kandungan yang tersusun betul

2) laporan tidak mengandungi imej atau pun carta yang menarik perhatian.

3) laporan tidak mempunyai format dan stail yang baik
 

Oleh yang demikian, kursus Penyediaan Laporan menggunakan Word ini akan mendedahkan anda tentang keperluan menyediakan laporan yang menarik dan efektif.


Pada akhir kursus ini anda akan memperolehi akan hasil pembelajaran berikut:

1) mengetahui kaedah mengformat laporan dengan baik seperti menambah muka depan laporan

2) Memasukkan dan menyunting imej dan juga carta didalam laporan

3) Menyimpan laporan dalam format pdf


Course Outcomes

Pada akhir kursus ini , peserta akan memperolehi akan perkara-perkara berikut: 

  • Penyediaan dokumen agar menjadi laporan yang lengkap didalam aplikasi Word
  • Memasukkan dan mengubahsuai imej dan juga carta
  • Menyimpan laporan dalam format PDF

Course Curriculum

1 1 Pengenalan Tenaga Pengajar
2 Min

Pengenalan tenaga pengajar kursus


1 Modul 1A: Memasukkan dan mengubahsuai Header
6 Min

Modul ini menerangkan kaedah memasukkan header didalam laporan dan mengubahsuainya


2 Modul 1B: Memasukkan dan mengubahsuai Footer
4 Min

Modul ini menerangkan kaedah memasukkan Footer dan mengubahsuainya.


3 Kuiz Modul 1 Memasukkan Header & Footer [Quiz]
5 Min


1 Modul 2A: Memasukkan dan mengubahsuai Imej
5 Min

Modul ini menerangkan kaedah memasukkan dan mengubahsuai imej didalam laporan


2 Modul 2B: Menambah kesan khas Imej
3 Min

Modul ini menerangkan kaedah menambah kesan khas pada imej


3 Modul 2C: Memasukkan carta menggunakan kaedah copy dan paste
5 Min

Modul ini menerangkan kaedah memasukkan carta didalam laporan menggunakan kaedah copy dan paste


4 Modul 2D: Memasukkan carta menggunakan kaedah Insert Chart
3 Min

Modul ini menerangkan kaedah memasukkan carta menggunakan kaedah Insert chart


5 Modul 2E: Mengubahsuai stail carta
4 Min

Modul ini menerangkan kaedah mengubahsuai stail pada carta yang ada.


6 Kuiz Modul 2 Menambah imej dan carta didalam Laporan [Quiz]
5 Min


1 Modul 3A: Menghasilkan Table of contents pada laporan
4 Min

Modul ini akan menerangkan akan kaedah menghasilkan table of contents pada laporan


2 Modul 3B: Mengubahsuai mukasurat table of contents
6 Min

Modul ini menerangkan kaedah untuk mengubahsuai mukasurat yang terdapat pada table of contents


3 Modul 3C: Mengubahsuai format table of contents
2 Min

Modul ini menerangkan kaedah untuk mengubahsuai format table of contents


4 Kuiz Modul 3 Menghasilkan Table of Contents [Quiz]
5 Min


1 Modul 4A: Mengubahsuai Styles
2 Min

Modul ini menerangkan kaedah untuk mengubahsuai styles yang sedia ada.


2 Modul 4B: Menghasilkan styles baru
2 Min

Modul ini menerangkan kaedah untuk menghasilkan styles yang baru


3 Kuiz Modul 4 Mengubahsuai Stail [Quiz]
5 Min


1 Modul 5A: Memasukkan muka hadapan laporan
2 Min

Modul ini menerangkan kaedah untuk memasukkan muka hadapan laporan


2 Modul 5B: Mengubahsuai grafik muka hadapan laporan
1 Min

Modul ini menerangkan kaedah mengubahsuai grafik muka hadapan laporan


3 Modul 5C: Menyimpan didalam Format PDF
3 Min

Modul ini menerangkan kaedah menyimpan laporan didalam format PDF


4 Kuiz Modul 5 Melengkapkan Laporan [Quiz]
5 Min


5 Maklumbalas dan penutup
2 Min

Maklumbalas dan penutup kursus


1. Modul 1: Header & Footer.docx
2. Modul 2: Imej dan carta.docx
3. Bilangan kes mental.xlsx
4. Stress shadow.jpg
5. Modul 3: Memasukkan TOC.docx
6. Modul 4: Mengubahsuai stail.docx

Learner Feedback

Penyediaan Laporan Menggunakan Word

0

Course Rating
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

No Review found

Log In or Sign Up as learner to post a review

Shopping Cart

Loading...