0
Content Provider

HRD Corp

Trainer Name

Nadhirah Hamid

Skill Area

Digital Technologies and Digital Transformation

Reviews

4.7 (39 Rating)

Course Requirements

Apa Yang Anda Perlukan:

1. Akaun Google @gmail

2. Komputer

3. Internet

Course Description

Kenapa Anda Perlu Tahu Gunakan Google Sheet:

1. Memudahkan kerja yang melibatkan data

2. Pelbagai templat percuma/berbayar yang boleh digunakan

3. Penggunaan atas talian memudahkan proses kerja dengan pelbagai pihak

dalam masa yang sama

4. Boleh bina pangkalan data pelanggan

Course Outcomes

1. Kenali asas penggunaan Google Sheet

2. Bina pangkalan data pelanggan

3. Hasilkan carta untuk meringkaskan maklumat

4. Tapis dan sisih data untuk memahami maklumat


Nadhirah Hamid (e-LATiH Content Creation Competition Winner)

Course Curriculum

1 Pengenalan Kursus
2 Min


1 Bahan yang diperlukan
2 Min


1 Kenapa Anda Perlu Gunakan Google Sheet
4 Min


1 Asas Penggunaan Google Sheet - Halaman Utama
3 Min


1 Asas Penggunaan Google Sheet - Menu Utama
8 Min


1 Video - Bina Pangkalan Data Pelanggan - Asas


2 Bina Pangkalan Data Pelanggan - Praktikal
8 Min


1 Tapis dan Sisihkan Data Pelanggan
5 Min


1 Bina Carta
2 Min


2 Google Sheet Untuk Pangkalan Data Pelanggan Quiz [Quiz]
50 Min


1. Module 6 Notes
2. Google Sheet Untuk Pangkalan Data Pelanggan pdf

Learner Feedback

Google Sheet Untuk Pangkalan Data Pelanggan

5

Course Rating
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Log In or Sign Up as learner to post a review

Shopping Cart

Loading...