0
Content Provider

GENIUS Kurnia

Trainer Name

GENIUS KURNIA

Skill Area

Education, Skills Development or Languages

Reviews

5 (1 Rating)

Course Requirements

iKurnia: Pendidikan Awal Kanak-kanak Berkeperluan Khas ini merupakan produk GENIUS Kurnia selepas pembangunan iKurnia: Panduan Anak Berkeperluan Khas ke Sekolah yang lalu. 

Course Description

Kursus Pendidikan Awal Kanak-kanak Berkeperluan Khas menawarkan maklumat bagi komuniti khususnya guru-guru yang mendidik kanak-kanak berkeperluan khas. Kursus ini menerangkan aspek penting yang perlu dititikberatkan ketika mendidik atau menjalankan sesi Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) bagi kanak-kanak berkeperluan khas.

Antara aspek penting tersebut adalah kaedah penaksiran yang perlu dijalankan, kaedah pembangunan Pelan Pendidikan Individu dan Keluarga (PPIK), aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dan sebagainya. Kursus dalam talian yang tidak mengenal sempadan ini secara tidak langsung dapat membantu guru-guru mendidik kanak-kanak berkeperluan khas dengan lebih berkesan lagi.

Course Outcomes

  1. Peserta dapat menyatakan pengalaman yang dihadapi oleh para ibu bapa dan guru yang mendidik anak berkeperluan khas
  2. Peserta dapat menyenaraikan langkah-langkah pentaksiran yang dijalankan untuk kanak-kanak berkeperluan khas
  3. Peserta dapat menerangkan kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan keadaan dan situasi kanak-kanak
  4. Peserta dapat menjelaskan aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan kanak-kanak berkeperluan khas

Course Curriculum

1 Perkongsian: Ibu Bapa
4 Min

Menceritakan mengenai pengalaman bapa yang mempunyai anak yang mengalami autisme


2 Perkongsian: Guru
4 Min

Pengalaman guru GENIUS Kurnia mengajar dan mendidik anak autisme di peringkat intervensi awal


3 Perkongsian: Pusat Intervensi Awal
4 Min

Menceritakan mengenai pengalaman guru mendidik anak istimewa di Persatuan Sindrom Down Malaysia


4 Perkongsian: Tadika Inklusif
4 Min

Tadika inklusif ini menerima anak berkeperluan khas untuk belajar bersama kanak-kanak tipikal yang lain


1 Langkah 1: Temu bual Ibu Bapa

Penafian/Disclaimer : Kaedah pelaksanaan pentaksiran merujuk kepada kaedah yang digunakan di Pusat GENIUS Kurnia. Penggunaan perkataan kanak-kanak di dalam pengisian ini merujuk kepada kanak-kanak berkeperluan khas.


2 Nota: Temu bual Ibu Bapa


3 Langkah 2: Pemerhatian Awal

Penafian/Disclaimer : Kaedah pelaksanaan pentaksiran merujuk kepada kaedah yang digunakan di Pusat GENIUS Kurnia. Penggunaan perkataan kanak-kanak di dalam pengisian ini merujuk kepada kanak-kanak berkeperluan khas.


4 Nota: Pemerhatian Awal


5 Langkah 3: Pemerhatian dalam Kelas

Penafian/Disclaimer : Kaedah pelaksanaan pentaksiran merujuk kepada kaedah yang digunakan di Pusat GENIUS Kurnia. Penggunaan perkataan kanak-kanak di dalam pengisian ini merujuk kepada kanak-kanak berkeperluan khas.


6 Nota: Pemerhatian dalam Kelas


7 Langkah 4: Penulisan PPIK

Penafian/Disclaimer : Kaedah pelaksanaan pentaksiran merujuk kepada kaedah yang digunakan di Pusat GENIUS Kurnia. Penggunaan perkataan kanak-kanak di dalam pengisian ini merujuk kepada kanak-kanak berkeperluan khas.


8 Nota: Penulisan PPIK


9 Langkah 5: Perbincangan PPIK

Penafian/Disclaimer : Kaedah pelaksanaan pentaksiran merujuk kepada kaedah yang digunakan di Pusat GENIUS Kurnia. Penggunaan perkataan kanak-kanak di dalam pengisian ini merujuk kepada kanak-kanak berkeperluan khas.


10 Nota: Perbincangan PPIK


11 Langkah 6: Sesi Intervensi

Penafian/Disclaimer : Kaedah pelaksanaan pentaksiran merujuk kepada kaedah yang digunakan di Pusat GENIUS Kurnia. Penggunaan perkataan kanak-kanak di dalam pengisian ini merujuk kepada kanak-kanak berkeperluan khas.


12 Nota: Sesi Intervensi


13 Langkah 7: Penilaian Semula PPIK

Penafian/Disclaimer : Kaedah pelaksanaan pentaksiran merujuk kepada kaedah yang digunakan di Pusat GENIUS Kurnia. Penggunaan perkataan kanak-kanak di dalam pengisian ini merujuk kepada kanak-kanak berkeperluan khas.


14 Nota: Penilaian Semula PPIK


1 Pembelajaran secara one-to-one


2 Nota: Pembelajaran secara one-to-one


3 Sokongan Visual


4 Nota: Sokongan Visual


5 Kaedah Bercerita (Social Story)


6 Nota: Kaedah Bercerita (Social Story)


7 Sistem Tugasan Kerja


8 Nota: Sistem Tugasan Kerja


9 Pengajaran Berkumpulan


10 Nota: Pengajaran Berkumpulan


11 Galakan (Prompting)


12 Nota: Galakan (prompting)


13 Bahan Bantu Mengajar (BBM)


14 Nota: Bahan Bantu Mengajar (BBM)


1 Rutin Ketibaan


2 Nota: Rutin Ketibaan


3 Aktiviti Fizikal


4 Nota: Aktiviti Fizikal


5 Rutin makan


6 Nota: Rutin Makan


7 Aktiviti Circle Time


8 Nota: Aktiviti Circle Time


9 Aktiviti Pengayaan


10 Nota: Aktiviti Pengayaan


11 Kemahiran di Kantin


12 Nota: Kemahiran di Kantin


13 Kemahiran Urus Diri


14 Nota: Kemahiran Urus Diri


Trainer

Trainer Name

GENIUS KURNIA

5 Rating
1 Reviews

More Courses by Author

Learner Feedback

iKurnia: Pendidikan Awal Kanak-Kanak Berkeperluan Khas

5

Course Rating
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Log In or Sign Up as learner to post a review

Shopping Cart

Loading...